آسیب‌شناسی تأثیر فرهنگ شهرت (شُهره‌ها) بر سبک پوشش جوانان (در ایران) از منظر اسلام

حسین اسدی؛ احسان شاه قاسمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 47-64

چکیده
  پدیده «شهرت» و نامداری از گذشته‌های دور همواره در جوامع وجود داشته است. بااین‌وجود، با ظهور و گسترش رسانه‌های نوین ارتباطی، نوع جدیدی از شهرت تحت عنوان فرهنگ شهرت (سلبریتی) شکل گرفته است. فرهنگ شهرت در حوزه‌های متعددی از زندگی جمعی انسان‌ها ازجمله سبک پوشش تأثیرگذار بوده است. در آغاز لباس و سبک پوشش زمانی صرفاً وسیله‌ای ...  بیشتر