نشریه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی،‌ با هدف هم افزایی بین اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی و مبانی دینی،‌ فعالیت دارد.

بحث و بررسی در مورد آسیب  های اجتماعی از منظر مبانی دینی،‌ حوزه ای کاملا جدید است که نیازمند تلاش و بحث دقیق و موشکافانه از منظر مبانی دینی در مباحث آسیب های اجتماعی است.

این مهم، با تلاش و اهم افزایی اندیشمندانی که در یکی از رشته های علوم انسانی تخصص دارند و از طرفی، دغدغه مبانی دینی و ارائه راهکار از منظر آموزه های دینی دارند،‌صورت می گیرد؛ چیزی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و به نظر می رسد علاج بسیاری از آسیب های اجتماعی با توجه به مبانی معرفتی و ساختار فرهنگی اجتماعی جامعه ایران، اتکا بر مبانی دینی و کمک گرفت از آن باشد.