تحلیل مفاسد اخلاقی با کاربست نظریه اجتماعی فارابی

داود رحیمی سجاسی؛ زینب جانعلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

چکیده
  در همه جوامع پس از مدرنیته، مفاسد اخلاقی رو به تزاید گذاشت و جهان را با چالش‌های این آسیب‌ها مواجه کرد. با درنظر‌گرفتن اقتضائات و الزامات جامعه اسلامی، بهتر است با ابزار نظریات متفکران مسلمان به تبیین و حل آسیب‌های اجتماعی پرداخت. فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی است و دیدگاه اجتماعی او با تقسیم‌بندی جوامع به مدینه‌های فاضله و غیرفاضله ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌پذیری حیا در ایران معاصر با تأکید بر متون روایی

قاسم ابراهیمی پور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 185-200

چکیده
   بر اساس آموزه‌های روایی شرم و حیا بنیان همه صفات پسندیده است طوری که اگر حیا از جامعه رخت بربندد همه فضایل یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند و فرهنگ عمومی از اخلاق فاضله تهی می‌شود. این پژوهش برآن است تا عوامل، سازوکار و پیامدهای جامعه‌پذیری حیا و بی‌حیایی را در دوره معاصر از دیدگاه متون روایی مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد ...  بیشتر