نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صدا و سیما، دانشکده دین و رسانه، قم

چکیده

آسیبهای اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را به هم می زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می دهند بسیار حایز اهمیت می باشند. چراکه افزایش ناهنجاریها نشانه ای از وجود بحران محسوب می شود و نظم اجتماعی را تهدید می کند.و می تواند کیفیت زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد از این رو بسیاری از اندیشمندان حوزه های مختلف دینی،اجتماعی،روانشناسی،قضایی و ... به بررسی این مطلب پرداخته اند ازآنجا که آسیب های اجتماعی می توانند سلامت جامعه را به خطر اندازند و دین اسلام توجه خاصی به موضوع اجتماع دارد محقق در پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام می باشد. باشد این پژوهش از نظر روش کیفی است که در ابتدا از روش فراترکیب(متاسنتز)به بررسی و تحلیل منابع مرتبط با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام پرداخته و سپس از با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به مرحله ی اجرا در آمده است. این روش جزو روش های تجزیه و تحلیل سیستم ها می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می پردازد. به منظور خوشه بندی ابعاد آسیب های اجتماعی نیز از روش MICMACاستفاده شده است . یافته ها نشان داد که از بین ابعاد آسیب های اجتماعی و پس از آن آسیب های قضایی دارای بیشترین قدرت نفوذ و آسیب های جانی دارای بیشترین وابستگی هستند

کلیدواژه‌ها

  • قرآن کریم.
  • آذر،عادل،خسروانی،فرزانه و رضا جلالی،(1392)،نحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی،سازمان مدیریت صنعتی،چاپ اول
  • آزور, حسین، (1396)، بررسی میزان تاثیر شبکههای ماهواره ای بر اسیبهای اجتماعی و خانوادگی مردم شهربجنورد در سال 95-94، کنفرانس سالانه پارادایمهای نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران
  • حسین آبادی, زینب، (1395)، تحلیلی بر مقوله اسیبهای اجتماعی در جامعه، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، لرستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان- موسسه عدالت گستر بارکه افلاک
  • زرین ابادی, سروش و احمدرضا عمانی،(1390) ، نقش دانشگاه ازاد اسلامی بر کاهش اسیبهای اجتماعی، دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  • طباطبایی،محمدحسین(1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه المدرسین،جلد18،ص5
  • هدایت الله (1379)، ستوده،آسیب شناسى اجتماعى، تهران: نشر آواى نور، ص 14و15