نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم اجتماعی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات. تهران،‌ ایران

چکیده

کاهش سریع و بی نظیر شاخصه های نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در ایران اسلامی پیامدهای گسترده ای در پی داشته است که از مهم ترین آنها می توان به پیامدهای پیچیده و شبکه ای اجتماعی اشاره کرد.
از جمله اصلی ترین مصادیق پیامدها و آسیب های اجتماعی برآمده از کاهش نرخ رشد جمعیت (YGR) ، سقوط نرخ فرزندآوری (TFR) و رواج الگوی بی فرزندی و تک فرزندی در جامعه ایران می توان به کاهش بعد خانوار ، دگرگونی ساختاری نهاد خانواده و روابط خانوادگی اشاره نمود که منجر به تضعیف و گسست روابط عاطفی بین اعضای خانواده و به ویژه همسران شده است. افزایش محسوس نرخ طلاق در سال های آغازین زندگی که معمولا بصورت توافقی انجام می شود و فراتر از آن تشدید گسترده پدیده طلاق عاطفی ، متغیری است که به شدت از دگرگونی الگوی فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت (YGR) و نرخ باروری (TFR) متاثر شده اند.

کلیدواژه‌ها