نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تهران،‌ ایران

چکیده

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، به چیستی آسیب‌های اجتماعی و چگونگی تأثیر مبانی ارزشی در تعریف و تعیین مصداق آسیب‌ها و پیشگیری از آن‌ها پرداخته و نتیجه‌گیری شده است که گرچه مصادیق انواعی از آسیب‌های اجتماعی ممکن است در جوامع مختلف یکسان باشد اما به هرحال محدوده و مصادیق آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها با مبانی و ارزش‌های ما نسبت به آسیب‌ها در ارتباط است. بخش دوم، فهرست‌وار به آسیب‌هایی اشاره شده که امروزه از سوی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی شامل برنامه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی و بازی‌های رایانه‌ای به‌طور گسترده و اثرگذار، جامعۀ ما را از جنبۀ اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی تهدید می‌کند و در ادامه نیز به برخی پیشنهاد‌های مقابله با این تهدیدات اشاره شده است. بخش سوم، مهم‌ترین بخش مقاله است، با بحث و بررسی دیدگاه قرآن دربارۀ راهبردهای رسانه‌ای در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، چند راهبرد کلان از آیات قرآن استخراج شده و نتیجه‌گیری شده است که با به‌کارگیری آن‌ها از طریق رسانه‌های جمعی کشور و مشارکت و هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بتوان به نحو اصولی و بنیادی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها