مدیر مسئول


دکتر رضا غلامی استادیار گروه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

علوم سیاسی

  • gholami.sadragmail.com
  • 02188905070

سردبیر


دکتر محسن فرمهینی فراهانی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

علوم تربیتی

  • famahinifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین شرف الدین استاد گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فرهنگ و ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمدرضا تقوی استاد گروه روان شناسی بالینی،‌ دانشگاه شیراز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد کلانتری دانشگاه اصفهان

استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن فرمهینی فراهانی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

علوم تربیتی

  • farmahinifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن ایمانی نائینی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

گروه علوم تربیتی

  • eimanimmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین کلانتری دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

جامعه‌شناسی

  • abkalantariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین ساعی دانشیار گروه ژورنالیسم و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما

علوم ارتباطات

  • saeiiribu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی توجهی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

فقه و حقوق

  • atavajohiyahoo.com