نمایه نویسندگان

آ

  • آقداغی، میثم ظرفیت‌ها و دلالت‌های آموزه‌های اسلامی در مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 49-60]

ب

  • بیاری، علی‌اکبر سازوکار تاثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-116]

پ

  • پناهی، محسن تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]

ج

  • جزینی، علیرضا تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]

چ

ع

  • عباسی کسانی، علی تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]

ف

  • فرمهینی فراهانی، محسن نقش تربیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر اهداف، اصول، روش‌ها وشیوه‌های تربیت اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-88]

م

  • منطقی، محسن کجروی مدیران و نقش آن در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-34]

ه

  • همدانی، مصطفی روش‌های پیشگیری از گرایش نوجوانان به خشونت (با تأکید بر عنصر یادگیری اجتماعی - بر اساس رهیافت اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]