تماس با ما

آدرس: تهران- ابتدای بزرگراه خلیج فارس ( آزاد راه تهران قم) - روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه
شاهد - سازمان مرکزی – طبقه دوم - معاونت پژوهش و فناوری - مرکز چاپ و انتشارات – دفتر نشریه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

کدپستی: 3319118651   - صندوق پستی: 18151/159

تلفن:51215128– 021 

E-mail: issh@shahed.ac.ir         

website: http://issh.shahed.ac.ir

 


CAPTCHA Image