نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از ‌‌آسیب‌های اجتماعی با رویکرد قرآنی

علیرضا پویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

چکیده
  این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، به چیستی آسیب‌های اجتماعی و چگونگی تأثیر مبانی ارزشی در تعریف و تعیین مصداق آسیب‌ها و پیشگیری از آن‌ها پرداخته و نتیجه‌گیری شده است که گرچه مصادیق انواعی از آسیب‌های اجتماعی ممکن است در جوامع مختلف یکسان باشد اما به هرحال محدوده و مصادیق آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها با مبانی ...  بیشتر

جامع نگری در تبیین عوامل و راه حل‌ها در مسئله حاشیه‌نشینی

نصرالله آقاجانی؛ علی عوض پور کشکولی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 207-228

چکیده
  حاشیه‌نشینی به‌مثابه پدیده اجتماعی، ساختار و ویژگی‌های اجتماعی خاصی دارد که آن را از مفهوم سکونت در پیرامون شهر متمایز می‌سازد و تقریباً عواملی که سبب ایجاد آن می‌شود، هویت آن را هم می‌سازد. عناصر اصلی هویت حاشینه‌نشینی دارای ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی است و عوامل ایجاد آن‌هم در سه حوزه فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ...  بیشتر

مدل آسیب‌شناسی اجتماعی با رویکردی اسلامی

مصطفی جمالی؛ علیرضا جمالی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 145-164

چکیده
  این مقاله به دنبال ارائه مدل مفهومی و پایه در شناخت آسیب‌های اجتماعی می‌باشد و بر این پیش‌فرض استوار است که جامعه‌پردازی در عصر حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار گردیده است، به گونه‌ای که برای طراحی برنامه‌های توسعه اجتماعی و یا آسیب‌شناسی‌های اجتماعی، تأثیر و تأثر همه مؤلفه‌های حیات اجتماعی و حتی حیات فردی بر یکدیگر و سهم ...  بیشتر