طراحی الگوی آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام با رویکرد ساختاری - تفسیری

مهدیس حمزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

چکیده
  آسیبهای اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را به هم می زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می دهند بسیار حایز اهمیت می باشند. چراکه افزایش ناهنجاریها نشانه ای از وجود بحران محسوب می شود و نظم اجتماعی را تهدید می کند.و می تواند کیفیت زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد از این رو بسیاری از اندیشمندان حوزه های مختلف ...  بیشتر

بازخوانی رابطه کاهش نرخ فرزندآوری (TFR) با افزایش نرخ طلاق در ایران

صالح قاسمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

چکیده
  کاهش سریع و بی نظیر شاخصه های نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در ایران اسلامی پیامدهای گسترده ای در پی داشته است که از مهم ترین آنها می توان به پیامدهای پیچیده و شبکه ای اجتماعی اشاره کرد.از جمله اصلی ترین مصادیق پیامدها و آسیب های اجتماعی برآمده از کاهش نرخ رشد جمعیت (YGR) ، سقوط نرخ فرزندآوری (TFR) و رواج الگوی بی فرزندی و تک فرزندی در جامعه ...  بیشتر

تربیت عفیفانه برای ارتقاء اخلاق جنسی

سیدعبدالرسول علم الهدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

چکیده
  فراگیری رسانه‌های الکترونیک در کنار تهاجم فرهنگی غرب، موجب گسترش فضای تحریک نیاز جنسی در جامعه ایران شده است که چالش‌های متعددی را در امنیت اخلاقی جامعه، شکل‌گیری هویت کودکان، مدیریت نیاز جنسی برای نوجوانان و جوانان و بالاخره استحکام خانواده در ایران به وجود آورده است. هدف از این مقاله، پاسخ به چگونگی تربیت عفیفانه برای رشد اخلاق ...  بیشتر

نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از ‌‌آسیب‌های اجتماعی با رویکرد قرآنی

علیرضا پویا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

چکیده
  این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست، به چیستی آسیب‌های اجتماعی و چگونگی تأثیر مبانی ارزشی در تعریف و تعیین مصداق آسیب‌ها و پیشگیری از آن‌ها پرداخته و نتیجه‌گیری شده است که گرچه مصادیق انواعی از آسیب‌های اجتماعی ممکن است در جوامع مختلف یکسان باشد اما به هرحال محدوده و مصادیق آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها با مبانی ...  بیشتر

تحلیل مفاسد اخلاقی با کاربست نظریه اجتماعی فارابی

داود رحیمی سجاسی؛ زینب جانعلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

چکیده
  در همه جوامع پس از مدرنیته، مفاسد اخلاقی رو به تزاید گذاشت و جهان را با چالش‌های این آسیب‌ها مواجه کرد. با درنظر‌گرفتن اقتضائات و الزامات جامعه اسلامی، بهتر است با ابزار نظریات متفکران مسلمان به تبیین و حل آسیب‌های اجتماعی پرداخت. فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی است و دیدگاه اجتماعی او با تقسیم‌بندی جوامع به مدینه‌های فاضله و غیرفاضله ...  بیشتر