نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، نصرالله منطق طبقه‌بندی آسیب‌های اجتماعی در قرآن و روایات [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 121-144]
 • آقداغی، میثم ظرفیت‌ها و دلالت‌های آموزه‌های اسلامی در مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 49-60]

ب

 • بیاری، علی‌اکبر سازوکار تاثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 89-116]
 • بلاغت، سیدرضا بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]

پ

 • پناهی، محسن تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]
 • پویا، علیرضا نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از ‌‌آسیب‌های اجتماعی با رویکرد قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 111-134]

ج

 • جباری، محمد رضا راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در سیره اهل‌بیت (ع) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 135-160]
 • جزینی، علیرضا تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]
 • جمالی، علیرضا مدل آسیب‌شناسی اجتماعی با رویکردی اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-36]
 • جمالی، مصطفی مدل آسیب‌شناسی اجتماعی با رویکردی اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 13-36]

چ

ح

 • حسینی، سیدابراهیم نقش قوانین در پیشگیری از جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 81-106]

خ

 • خندان، زهرا تجربه زیسته جوانان مجرد نسبت به افزایش سن ازدواج (بررسی نگرش، علل، راهبردها و استراتژی جوانان نسبت به افزایش سن ازدواج) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]

ر

 • رضایی، زینب تجربه زیسته جوانان مجرد نسبت به افزایش سن ازدواج (بررسی نگرش، علل، راهبردها و استراتژی جوانان نسبت به افزایش سن ازدواج) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]

ز

 • زاهد زاهدانی، سیدسعید نظریه‌پردازی آسیب‌های اجتماعی ارائۀ یک پیشنهاد نظری از موضع اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-12]

س

 • سیدان، فریبا تجربه زیسته جوانان مجرد نسبت به افزایش سن ازدواج (بررسی نگرش، علل، راهبردها و استراتژی جوانان نسبت به افزایش سن ازدواج) [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 71-96]

ش

 • شریفی، احمدحسین نقش مبانی انسان‌شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 37-60]
 • شریفی، احمدحسین اصول روش‌شناختی پژوهش در مطالعات توصیفی آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 97-120]
 • شرف الدین، سید حسین تأملی بر موضوع تجرد زنان در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]

ع

 • عباسپور، ابراهیم تأثیر عوامل پیرامونی در محاسبه و گزینش کجروی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 29-52]
 • عباسی کسانی، علی تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-48]
 • علم الهدی، سیدعبدالرسول نقش تربیت عفیفانه برای ارتقاء اخلاق جنسی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • عیوضی، محمدرحیم معیاری بر شناسایی آسیب‌ها با تأکید بر آسیب‌شناسی آینده مسائل اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 1-28]

غ

 • غلامی، عبدالله مؤلفه‌های تربیتی قرآن در طرح مسائل جنسی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]

ف

 • فخرزارع، سیدحسین آسیب‌های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 107-136]
 • فرمهینی فراهانی، محسن نقش تربیت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (با تأکید بر اهداف، اصول، روش‌ها وشیوه‌های تربیت اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-88]
 • فیروزمهر، محمدمهدی نقش صله‌رحم در پیشگیری از آسیب‌های وفاق اجتماعی از نگاه آیات و روایات [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]

ق

 • قاسمی، صالح بازخوانی تأثیر متقابل کاهش نرخ فرزندآوری (TFR) بر افزایش نرخ طلاق در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 79-110]

ک

 • کرمی، نگار مؤلفه‌های تربیتی قرآن در طرح مسائل جنسی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 53-70]

م

 • محمدی، عباس بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • محمدی‌پیرو، احمد نقش مبانی انسان‌شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 37-60]
 • میرعرب، فرج‌الله نقش صله‌رحم در پیشگیری از آسیب‌های وفاق اجتماعی از نگاه آیات و روایات [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • منطقی، محسن کجروی مدیران و نقش آن در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌ها [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 11-34]

ه

 • همدانی، مصطفی روش‌های پیشگیری از گرایش نوجوانان به خشونت (با تأکید بر عنصر یادگیری اجتماعی - بر اساس رهیافت اسلامی) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]